Info
Matt Servitto shot for Adult Swim's Celebrity Poker Tournament